Publicaties

Norden, S. van. (2018) Iedereen kan leren schrijven. Schrijfplezier en schrijfvaardigheid in het basisonderwijs. Tweede herziene druk. Bussum: Coutinho.

Het basisboek voor elke leerkracht die serieus wil werken aan de ontwikkeling van schrijfvaardigheid bij zijn/haar leerlingen.

Link: iedereen-kan-leren-schrijven

 


Norden, S. van (2004). Taal leren op eigen kracht. Taalverwerving op school met behulp van de werkwijze van taalvorming. Assen: Van Gorcum.
Uitverkocht; delen van de teksten zijn digitaal beschikbaar op de website bij de nieuwste druk van Iedereen kan leren schrijven.

Basisboek over de werkwijze van taalvorming: taalrondes over eigen ervaringen. Veel praktijkvoorbeelden.


Norden, S, van (1995). Dingen in de kring. Taalvorming en drama in meertalige middenbouwgroepen. Amsterdam: SWP (uitverkocht)

Praktische lesopzetten om in de kring te werken aan de hand van concrete voorwerpen, gericht op actief taalgebruik door (meertalige) kinderen van verschillende taalniveaus.


Lijst van overige publicaties van nieuw naar oud:

 • Norden, S. van en Peltenburg, M. van et al. (2017) Een eigen schrijfleerlijn. In JSW, jrg , nr 7, maart 2017.
 • Alles wat je weet over een ijsbeer. Verslagen schrijven binnen kleine onderzoekscycli in de middenbouw. (2016) In: Taal in de context van W & T. Den Haag: Platform Bèta Techniek. https://kiezenvoortechnologie.nl/media/files/taal_lossepag(1).pdf
 • Gebouwen, rituelen en mythes. Schrijven binnen het thema godsdienst in de bovenbouw van het basisonderwijs. (2014). http://www.expertisecentrum-mmv.nl/cms_data/VanDrie_2015_LEMM_Schrijfvaardigheid_MMV_webversie.docx.pdf
 • Iedereen kan leren schrijven. Schrijfplezier en schrijfvaardigheid in het basisonderwijs. (2014). Bussum: Coutinho
 • Iedereen kan leren schrijven. Mijn zoektocht naar effectief schrijfonderwijs. In: Taal tijdschrift voor taalspecialisten, 2013. Enschede: Stichting Leerplan Ontwikkeling.
 • Het zou mij nooit lukken om een land te ontdekken. Schrijven over beroemde personen: schrijfonderwijs in de geschiedenisles. In: JSW oktober 2012.
 • Taal in de muziekles. Onderdeel van lesmethode van Muziekcentrum Aslan, te verschijnen in 2013.
 • Taal na school. Website met scholingsmateriaal voor (naschoolse) vakdocenten over de rol van taal in hun lessen. Te vinden op taallerenopeigenkracht.nl , 2010
 • Samen met Lucie Visch: serie artikelen in De Wereld van het jonge kind, jrg 35, febr-mei 2008. Artikel 1: Taal leren op eigen kracht. Artikel 2: Ik wil nog wat zeggen. Artikel 3: Ze moet nog armen hebben.
 • Taal leren op eigen kracht. Taalverwerving op school met behulp van de werkwijze van taalvorming. (2004, derde druk 2009) Uitgave Koninklijke Van Gorcum Assen. 253 p met cd-rom.
 • Taal leren op eigen kracht, digitaal video-scholingsmateriaal voor opleidingen en leerkrachten. Videomateriaal voorzien van teksten en opdrachten over bijschrijfgesprekken met kleuters en tekstbesprekingen in groep 4-8. Te vinden op taallerenopeigenkracht.nl, 2006
 • Het is gewoon een gedicht! Dertig jaar poëtische teksten schrijven met kinderen bij de Taaldrukwerkplaats. In: Leesgoed 32e jrg nr 7, 2005
 • Werken met taalvorming binnen een pestproject. Samen met Lucie Visch en Mirjam Zaat, artikel in: JSW oktober 2002
 • Allochtone leerlingen zijn niet gebaat bij stampen en toetsen. Artikel samen met Mirjam Zaat, NRC maart 2000
 • Wanneer gaan we nou werken? Samen met Lucie Visch, artikel in: Moer 1999 nr 3.
 • Met kleuters kun je de hele dag praten. Samen met Mirjam Zaat, artikel in: Triangel 1997/1998.
 • Hebben jullie misschien wat in je zak? Dingen in de kring: een nieuw boek over kringgesprekken. Artikel in: JSW 1994.
 • Dingen in de kring. Taalvorming en drama voor meertalige middenbouwgroepen. (1995) Baarn: Bekadidact. Tweede druk SWP 1999.
 • Hoofdstuk over Interculturele Kunstzinnige Vorming in KiesKleurig, handleiding intercultureel lesmateriaal. (1996) Uitgave Samsom Tjeenk Willink
 • Dit zijn wij. Een interculturele leergang voor de bovenbouw van het basisonderwijs. (1990) In samenwerking met ABC en Anne Frank Stichting.
 • Wat zie je? Wat zeg je? Experimenteren met anti-racistisch onderwijs. (1987)
 • Moederlandse geschiedenis, over identiteit en geschiedschrijving. (1987) In: Van totem tot lifestyle. Uitgave Koninklijk Instituut voor de Tropen.