Nieuws

Klein beginnen met de verbinding van lezen en schrijven

Zoekt jouw basisschoolteam ook naar een natuurlijke verbinding van lees- en schrijfonderwijs, en dan liefst gekoppeld aan de zaakvakken? En wil je daarvoor niet alles in je taalonderwijs op zijn kop zetten? Dan zou het leuk kunnen zijn om met je collega’s mijn korte training Lezen en schrijven om te denken en kennis op te bouwen te volgen. Ik probeer al een tijdje samen met leerkrachten van de groepen 1-3 en 4-8 te werken aan het zelf ontwerpen van kortdurende lessenreeksjes over een klein zaakvakonderwerp, waarbij kinderen actief lezen en schrijven en waarbij veel gepraat wordt. In mijn ogen komen we verder door aan de hand van enkele didactische principes samen lessen te ontwerpen en onze ervaringen daarmee uit te wisselen. Daarbij bied ik mijn expertise aan op het gebied van schrijfdidactiek en taalgericht zaakvakonderwijs.

De trainingen die ik tot nu toe gaf leverden enthousiasme en inspiratie op waarmee de teams zelf verder kunnen. Het aantal bijeenkomsten bepalen we in overleg. Samen werken we aan beter taalonderwijs!

Contact via ikls@xs4all.nl

Nieuw Boek!!!
beter schrijfonderwijs door meer kennis over genres

Wat is een goede tekst? Volgens ons: een tekst die op een passende of verrassende manier zijn doel bereikt. Dat heeft te maken met de structuur van de tekst, de gebruikte toon, de woordkeus, goed lopende zinnen en leesbaarheid. Een goede tekst spreekt je aan, raakt je, is nuttig of informatief. Een lange tekst zonder spelfouten is dus niet per se een goede tekst.

Uit peilingsonderzoeken naar de staat van het schrijfonderwijs op de Nederlandse basisscholen (Inspectie van het Onderwijs, 2019) blijkt keer op keer dat kinderen niet goed genoeg schrijven en dat leerkrachten het lastig vinden om de kwaliteit van teksten te beoordelen. Beoordeling is echter het eindstation van het schrijfproces in de klas. Het begint met goed onderwijs, goede schrijfopdrachten en duidelijke criteria waaraan teksten moeten voldoen. Met ons boek Wat een goede tekst! willen wij leerkrachten een instrumentarium aanreiken om beter schrijfonderwijs te kunnen geven en om zelf goede schrijfopdrachten te ontwerpen op basis van concrete criteria. Daarvoor is kennis van verschillende genres noodzakelijk.

Teksten binnen een genre hebben een vergelijkbaar doel en zijn op een vergelijkbare manier opgebouwd. Per situatie kunnen ze ook weer van elkaar verschillen in woordgebruik en toon. In het boek laten wij leerkrachten zien hoe (kinder)teksten in elk genre er uit kunnen zien en welke focus je kunt aanbrengen in je schrijflessen om kinderen binnen dat genre een volgende stap te laten zetten.

Dit nieuwe boek is een aanvulling op Iedereen kan leren schrijven en kan het beste samen met dat boek worden aangeschaft! Verschijnt in november 2022. Bestellen via deze link.

Petra de Lint
Suzanne van Norden